Friday, August 15, 2008

Launching the boatVores naboer hjalp os med at søsette båden - så er det bare at lade " fruen " ro .
Our kind neighbours did help getting the boat launched - then just let the " madam " row.